หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 


การพัฒนาบุคลากร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 26 ก.ย. 2566


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 26 ก.ย. 2566


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 26 ก.ย. 2566
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :