ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านตาสะอาดหมู่ที่5 -4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   
 

 เอกสาร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ซอยตาสะอาด.pdf_091123_100253.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :