เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : 077-630-659  
Fax :   077-630-659  
Mail :   office@thamaphla.go.th-saraban@thamaphla.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :