อัลบั้มภาพ ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 3 เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ”
* อัลบั้ม *
ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข
ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2566
ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม ในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา
ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม ในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการข
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการข
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2566
ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2566
ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา ป้องกันโรคไข้เลือดอ
ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา ป้องกันโรคไข้เลือดอ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2566

มอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางประเภท (ผู้ป่วยต
มอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางประเภท (ผู้ป่วยต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2566
โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตำบลท
โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตำบลท
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2565
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตร
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตร
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2565
คณะตรวจติดตามงาน
คณะตรวจติดตามงาน "โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" ณ ศพด.บ้านด
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2565

โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตำบลท
โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตำบลท
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2565
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มกราคม 2565
คัดเลือกคณะบริหาร สดย.ทต.ท่ามะพลา 2565
คัดเลือกคณะบริหาร สดย.ทต.ท่ามะพลา 2565
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเด็ก และเยาวชนในพื้นที
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเด็ก และเยาวชนในพื้นที
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 19 พ.ย. 64 ร่วมกับศ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 19 พ.ย. 64 ร่วมกับศ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2564

ศพค.ทต.ท่ามะพลาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
ศพค.ทต.ท่ามะพลาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2564
แผงทุเรียนเจ้าเอ๋ มอบวัตถุดิบประกอบอาหารแก่โรงครัวจิตอาสาเทศ
แผงทุเรียนเจ้าเอ๋ มอบวัตถุดิบประกอบอาหารแก่โรงครัวจิตอาสาเทศ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2564
จ่าโอ๋ มุขสุข มอบน้ำดื่มแก่โรงครัวจิตอาสาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
จ่าโอ๋ มุขสุข มอบน้ำดื่มแก่โรงครัวจิตอาสาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2564
1 ธ.ค. 64 เปิดโรงครัวจิตอาสาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
1 ธ.ค. 64 เปิดโรงครัวจิตอาสาเทศบาลตำบลท่ามะพลา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2564
สถานการณ์น้ำท่วมตำบลท่ามะพลา 1 ธ.ค. 2564
สถานการณ์น้ำท่วมตำบลท่ามะพลา 1 ธ.ค. 2564
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2564