ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ ๗,๘ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๗ ต้น
   
 

 เอกสาร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร MX-2614N_20231106_122318.pdf_061123_135219.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :