ข่าวสาร
     
ข่าวสาร ประกาศเทศบาลตำบลทา่มะพลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ
   
 

ประกาศเทศบาลตำบลทา่มะพลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 3055-ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะพลา.pdf_260923_142417.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :