ข่าวสาร
     
ข่าวสาร ประกาศ ทต.ท่ามะพลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 3310-ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ผู้ดูแลเด้ก.pdf_260923_142029.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :