อัลบั้มภาพ โครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบลแพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
* อัลบั้ม *
โครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบลแพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโ
โครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบลแพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2567
การจัดกิจกรรมกีฬาเปตอง เพื่่อส่งเสริมกีฬา งานประเพณีขึ้นถ้ำเ
การจัดกิจกรรมกีฬาเปตอง เพื่่อส่งเสริมกีฬา งานประเพณีขึ้นถ้ำเ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2567
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567
ลงพื้นที่ชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะ
ลงพื้นที่ชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2567
โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยา
โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2567

การดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนภายในครัวเรือน พื้น
การดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนภายในครัวเรือน พื้น
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2567
ประชาคมหมู่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567
ประชาคมหมู่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2567
การประชุมปรึกษาหารือ/รับฟังความเห็น การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
การประชุมปรึกษาหารือ/รับฟังความเห็น การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2567
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
การติดตามความคืบหน้าของโครงการและทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (S
การติดตามความคืบหน้าของโครงการและทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (S
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2567
ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข
ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 277 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2566
ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม ในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา
ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม ในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการข
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการข
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2566
ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2566

ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา ป้องกันโรคไข้เลือดอ
ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลท่ามะพลา ป้องกันโรคไข้เลือดอ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2566
มอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางประเภท (ผู้ป่วยต
มอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางประเภท (ผู้ป่วยต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันป่าชุมชนแห่งชาติ และวันต้นไม้ประจำปีของ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันป่าชุมชนแห่งชาติ และวันต้นไม้ประจำปีของ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรร
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2566