ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา 69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110